Logo BIOPTRON

Prieskum BIOPTRON pre čitateľov denníka Nový čas

VYHODNOTENIE

Lasagnieru (LX-443-N)
v hodnote 59 Eur vyhrává
Emulziu na ruky Swisso Logical (PNK-420)
v hodnote 19 Eur vyhrává
Keramickú škrabku (VOWC-0046)
v hodnote 12 Eur vyhrává
Lasagniera (LX-443-N) Emulzia na ruky Swisso Logical (PNK-420) Keramická škrabka
Mária Hudáková, Košice
Miroslav Belej, Tomášov
Martina Molnárová, Košice
Robert Wagner, Bratislava
Katarína Šmikalová, Bratislava
Ľudmila Šmikalová, Bratislava
Martina Kučíková, Leopoldov
Iveta Tokárová, Vrbová nad Váhom
Katarína Molnárová, Košice

Všetkým výhercom gratulujeme k výhre a ďakujeme za vyplnenie nášho dotazníka.
Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky a výhra im bude odovzdaná zástupcom spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s r. o.

PRAVIDLÁ PRIESKUMU BIOPTRON
  1. Účasť v Prieskume Bioptron znamená automatické prijatie pravidiel prieskumu.
  2. Organizátorom Prieskumu Bioptron sú spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. s r. o., IČO: 31323570, so sídlom Karadžičova 7610/16, Bratislava 821 08.
  3. Vyplnením a odoslaním odpovedí a registračných údajov na www.terapiasvetlom.sk sa účastník prieskumu zaraďuje do žrebovania o ceny od spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s r. o. Vyžrebovaných bude celkom 20 cien (5x lasagniera Zepter LX-443-N v hodnote 59 Eur / ks; 5x emulzia na ruky Swisso Logical PNK-420 v hodnote 19 Eur / ks; 10x keramická škrabka VOWC-0046 v hodnote 12 Eur / ks).
  4. Účastník Prieskumu Bioptron môže vyplniť dotazník maximálne 1x krát. Neskôr vyplnené formuláre od toho istého účastníka nebudú do prieskumu zaradené.
  5. Prieskumu Bioptron sa môže zúčastniť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, osoby mladšie ako 18 rokov sa prieskumu nemôžu zúčastniť. Prieskumu sa nemôžu zúčastniť ani zamestnanci a obchodní zástupcovia organizátora a ich rodinní príslušníci.
  6. Prieskum prebieha od 26.2.2015 do 20.3.2015. Výhercovia budú vyžrebovaní z účastníkov prieskumu a uverejnení na webovej stránke www.terapiasvetlom.sk do 31.3.2015. Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky a výhra im bude odovzdaná zástupcom spoločnosti ZEPTER SLOVAKIA spol. s r. o.
  7. Ceny budú výhercom odovzdané do 60 kalendárnych dní po uverejnení výhercov na webovej stránke www.terapiasvetlom.sk. Cena musí byť prevzatá osobne, nemožno ju previesť na inú osobu, ani ju nemožno zameniť za peniaze v hotovosti, respektíve vymeniť za iný tovar či cenu. Ceny nie je možné vymáhať súdnou cestou.
  8. Pre získanie ceny je potrebné súčasne splniť všetky podmienky uvedené v týchto pravidlách prieskumu. Podmienkou pre prevzatie ceny je predloženie preukazu totožnosti.