Logo BIOPTRON

Indikácie u novorodencov

Svetelnú terapiu BIOPTRON možno používať na liečbu určitých ochorení u novorodencov, najmä u tých, ktorí sa musia po narodení zdržiavať v nemocnici (väčšinou na jednotke intenzívnej starostlivosti - JIS):

Zápal žíl

Aké sú možnosti liečby?

Zápal žíl sa objavuje v prípade, že je opakovane treba vpichovať ihly. Takéto situácie môžu nastať pri opakovanom injekčnom podávaní liekov, pri odberoch krvi na testy alebo pri napichovaní infúzií intravenóznych (IV) tekutín alebo transfúzie krvi. Krvné cievy malých detí sú jemné a krehké a opakované poranenia spôsobené ihlou vedú ku kolapsu krvných ciev ak následnému zapáleniu a / alebo pomliaždeniu okolitých tkanív.

Vedľa ťažkostí, ktoré dieťa znáša, s problémom zápasia aj zdravotníci, pre ktoré je ťažké do narušených žíl a zapáleného tkaniva opätovne vpichnúť ihlu alebo intravenózne tekutinu či krv.

Preležaniny

Vyskytujú sa u osôb (mladých alebo seniorov), ktorí nemôžu normálne hýbať s časťami tela alebo celým telom. Nastávajú prípady, kedy novorodenec je s vážnym ochorením na jednotke intenzívnej starostlivosti a má k svojmu telu pripojené intravenózne katétre (alebo iné zdravotnícke vybavenie), ktoré mu bránia v normálnom pohybe. Ku vzniku preležanín dochádza, keď sila telesnej hmotnosti stláča spodné tkaniva a zabraňuje normálnemu toku krvi. Kožné bunky trpia nedostatkom kyslíka a živín a nemôžu normálne fungovať. Nakoniec odumrú a odpadnú a tým sa vytvorí vred (preležanina). Vytvorenie preležanín môže byť záležitosťou niekoľkých hodín a ich liečba môže byť nesmierne obtiažna.

Traumatická poranenia

Rezné rany sú rany spôsobené ostrým predmetom, okraje rany sú rovné, a ak došlo k porezaniu krvných ciev, môžu tieto rany značne krvácať. K odreninám dochádza, ak sú povrchové vrstvy kože podrobené skúške oderom v dôsledku trenia. Pomliaždeniny vznikajú, keď sa pretrhnú krvné cievy, ktoré sa nachádzajú pod kožou, a začne z nich unikať krv do tkaniva.

Kožné vyrážky

Kožné vyrážky novorodencov v miestach, kde priliehajú plienky, môžu vyvolať kvasinkovú infekciu (spôsobenú infekciou Candida albicans). Kvasinka rastie v teplom vlhkom prostredí, akým je napríklad oblasť slabín zakrytá vlhkou plienkou. Infikovaná oblasť začervená a koža začne byť bolestivá. Môžu sa objaviť malé vyrážky.

Terapia svetlom BIOPTRON a jej aplikácie u novorodencov

BIOPTRON môže pomáhať liečiť tieto ochorenia na základe zmiernenia bolesti a zápalu, podporou hojivej reakcie a stimulovaním imunitného systému.

V nedávnej dobe boli vykonané štúdia u novorodencov prijatých na resuscitačnú jednotku a jednotku intenzívnej starostlivosti s rôznymi ochoreniami (ako je uvedené vyššie).1 Deťom bola v rámci 3 alebo 4 procedúr denne aplikovaná terapia svetlom BIOPTRON, a to vždy po dobu 10 minút. Deti na terapiu reagovali dobre, vedľajšie účinky sa nevyskytli. Najlepšie výsledky boli dosiahnuté v liečbe zápalu žíl. Na zmiernenie bolesti došlo do 24 hodín, zlepšenie kožných problémov nastalo do 2 až 3 dní.

Rodičia bábätiek boli s liečbou spokojní a lekári dospeli k záveru, že terapia svetlom BIOPTRON predstavuje dobrú možnosť liečby novorodencov.

1 Dr O. Čierna, Oddelenie detského a dorastového lekárstva, Všeobecná fakultnej nemocnice v Prahe, Česká republika. Výňatok z kongresového zborníku, Praha 2005

Ako mám u svojho dieťaťa používať terapiu svetlom BIOPTRON?

Je to veľmi jednoduché! Terapia svetlom BIOPTRON je úplne bezpečná a jej použitie je veľmi jednoduché. Prístroj terapie svetlom BIOPTRON možno ľahko umiestniť tak, aby liečebné svetlo dopadalo na ktorúkoľvek oblasť s výskytom poranení. V prípade rezných rán, odrenín alebo pomliaždenín by sa terapia mala aplikovať po dobu 10 minút na každú poranenú oblasť trikrát až štyrikrát denne tak dlho, kým bude treba a nebude viditeľné zlepšenie. V prípade zranení spôsobených ihlami, intravenóznymi katétre, atď. by sa terapia mala aplikovať po dobu 10 minút na každú poranenú oblasť trikrát až štyrikrát denne tak dlho, kým bude treba a nebude viditeľné zlepšenie.