Logo BIOPTRON

Poškodenie mäkkých tkanív

Poškodenie mäkkých tkanív je poranenie, ktoré sa vyskytuje v iných tkanivách ako v kostiach, napríklad vo svaloch, väzivách a šľachách. Vzniká pri opakovanom zaťažovaní alebo ako následok jednorazového úrazu (napr. pri náhlom trhavom pohybe, páde alebo údere). Medzi poranenia mäkkých tkanív patrí podvrtnutie, natiahnutie, pomliaždeniny, tendinitída / tendosynovitíde a burzitída. Hlavným príznakom poškodenia mäkkých tkanív je bolesť a opuch, v prípade, že poškodenie zasiahne aj kĺb, dochádza k zhoršenej pohyblivosti.

Čo je to podvrtnutie?

Pri umiestnení Bioptronu nad plochu kože preniká energia, ktorú svetlo vydáva, do spodných tkanív. Tento proces vyvoláva biologickú reakciu zvanú fotobiostimulácia, ktorá vo vnútri týchto tkanív spôsobuje rôzne reakcie, ktoré môžu zmierniť bolesť a podporiť hojenie. Ako pôsobí terapia svetlom na ľudské telo?

Podvrtnutie je poranenie väzu. Väzy sú zväzky tkaniva, ktoré spájajú kosti a sú dôležité preto, aby kĺb držal pohromade. K podvrtnutiu dochádza pri nadmernom natiahnutí väzu (jednoduché podvrtnutie) alebo pretrhnutie (čiastočné natrhnutie alebo úplné pretrhnutie). K podvrtnutiu úplne bežne dochádza v členku, kolene a zápästí. Podvrtnutý členok je bežný problém, najmä u ľudí, ktorí sa venujú takým športom ako je futbal, tenis či basketbal / volejbal. Podvrtnutý kĺb je bolestivý, opuchnutý a zle pohyblivý a môže byť tiež pomliaždený. Liečba jednoduchého podvrtnutia spočíva v pokojovej polohe kĺbu, používanie vreciek s ľadom na zmiernenie opuchu, stiahnutie podporným obväzom a vyvýšenie zranenej končatiny. V prípade pretrhnutého väzu môže nastať nutnosť vykonania chirurgického zákroku.

Čo je to natiahnutie?

Natiahnutie je poranenie svalu alebo šľachy. Šľachy sú zväzky tkaniva, ktoré pripájajú svaly ku kostiam. Svaly a šľachy podopierajú kĺby a dávajú im stabilitu. K natiahnutiu dochádza v prípade prepätia alebo pretrhnutia svalov a šliach, pričom pretrhnutie môže byť rovnako ako podvrtnutie čiastočné alebo úplné. K natiahnutiu bežne dochádza v oblasti ramena, lakťa, stehna, kolena, členku, brucha a v slabinách. Natiahnutím bývajú rovnako ako v prípade podvrtnutia - bežne postihované športujúce osoby.

Čo je to pomliaždenina?

Pomliaždenina je podliatina, to znamená krvácanie do tkaniva bez porušenia povrchu kože. Krv, ktorá sa hromadí okolo poranenej oblasti, zmení farbu tkaniva na tmavo červenú / čiernu. V priebehu ďalších dní alebo týždňov telo krv v pomliaždenej oblasti rozloží a farba krvi sa začne meniť - z purpurovej na modrú a potom na žltú. Príznakom pomliaždeniny je bolesť a opuch; veľkosť opuchu závisí na stupni závažnosti zranenia. U väčšiny pomliaždenín sa obvykle jedná o ľahké poranenia, ktoré dobre reagujú na jednoduché opatrenia, medzi ktoré sa radí pokoj, vrecká s ľadom, kompresie a vyvýšenie. Pri vážnejších zraneniach sa odporúča navštíviť lekára.

Čo je to tendinitída (tendosynovitída)?

Tendinitída je zápal, ktorý vzniká okolo šľachy, a tendosynovitída je zápal šľachovej pošvy. Príčinou oboch druhov poškodenia je nadmerné zaťažovanie a preťažovanie šľachy. Tendinitída často postihuje športovkyne a športovcov - ako príklad možno uviesť poškodenie kolennej šľachy (patelárnej šľachy) alebo šľachy na zadnej strane lýtka / členku (Achillovej šľachy), ktorá sa často objavuje u bežcov a skokanov. Tendinitída býva bolestivejšia než tendosynovitída a má za následok väčšiu obmedzenosť pohybu.

Čo je to burzitída?

Burzitída je zápal mazového vačku (burzy). Burza je malý miešok naplnený tekutinou, ktorý sa nachádza medzi svalom / šľachou a kosťou. Burza znižuje trenie v kĺbe a umožňuje voľný pohyb šľachy nad kosťou. Zvyčajne je spôsobená opakovaným preťažovaním kĺbu a často sa vyskytuje u osôb s tendinitídou. K burzitíde bežne dochádza v oblasti lakťa, kolena a na päte. Lakťová burzitída sa môže objaviť po úraze ruky; často však nemožno príčinu, ktorá tomuto ochoreniu predchádza, určiť. Burzitída kolena zvyčajne postihuje osoby, ktoré trávia značné množstvo času v polohe na kolenách (napr. pokladači kobercov).

Burzitída päty sa vyskytuje u ľudí s artritídou a postihuje aj bežcov a baletných tanečníkov. Burzitída sa prejavuje predovšetkým bolesťou (zhoršujúcou sa pri pohybe) a opuchom. Lieči sa pokojom a protizápalovými liekmi. Vo vážnych prípadoch môže vzniknúť potreba chirurgického odstránenia burzy, ale takéto prípady sú pomerne vzácne.

Novú a inovatívnu metódu liečby zameranú na úľavu od bolesti a zmiernenie opuchov tkaniva je používanie TERAPIE SVETLOM.

Poškodenia z opakovaného preťaženia (repetitive Strain Injury - RSI)

V dnešnej dobe sa určité typy poškodenia mäkkých tkanív - napríklad tendinitída (zápal šľachy), tendosynovitída (zápal šľachovej pošvy) a burzitída (zápal mazového vačku) - vyskytujú čoraz častejšie, a to predovšetkým následkom rozšíreného používania počítačových myší a klávesníc. Tendinitída / tendosynovitída a burzitída patrí do skupiny porúch nazývanej Poškodenie z opakovaného preťaženia (repetitive Strain Injury) čiže RSI (alebo poruchy horných končatín súvisiace s prácou - Work-Related Upper Limba Disorders čiže WRULDs). Do RSI tiež spadá poškodenie väzov, napr. tenisový lakeť, a poškodenie nervov, napr. syndróm karpálneho tunela.

Novú a inovatívnu metódu liečby zameranú na zmiernenie bolesti a opuchov tkaniva je používanie TERAPIE SVETLOM.